Sự riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng tên và một số thông tin khác của khách hàng theo cách được đề ra trong chính sách bảo mật này.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và khách hàng. Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên website này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

Bạn có thể ghé thăm website mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, bạn sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi bạn cung cấp thông tin để mua hàng.

Khi bạn mua hàng trên website chúng tôi có thu thập các thông tin như sau:

– Họ tên

– Email

– Địa chỉ

– Điện thoại

– Thông tin mua hàng

Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Giao hàng hoặc chia sẻ với bên thứ 3 về việc giao hàng.

– Thông báo về việc đặt hàng, thanh toán, giao hàng, đổi trả và hỗ trợ khách hàng.

– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, chương trình khuyễn mãi/tiếp thị. Bạn có thể thay đổi, từ chối bất kỳ lúc nào.

– Nghiên cứu để đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và website.

Bạn cần bảo đảm là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc tiết lộ bí mật thông tin trừ khi đó là lỗi của chúng tôi.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của bạn trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập hoặc khi bạn có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bạn có thể tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng chính tài khoản của bạn, điều này là hoàn toàn tự động và được bảo mật.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu bạn tin rằng bảo mật của bạn bị chúng tôi xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ 089.989.0123 để được giải quyết.