Hiển thị một kết quả duy nhất

85.000110.000
25.00030.000
80.00090.000
120.000150.000
85.000
50.000
85.000
120.000